Vervolgtraining Schematherapie

Vervolgcursus Schematherapie

Schrijf u nu in voor de Vervolgtraining Schematherapie.

Vervolgcursus Schematherapie

Cursusduur: 4 dagen
Studiebelasting: 45 uur inclusief voorbereiding en toets
Deelnameprijs: € 995, –

Vervolgcursus Schematherapie

In deze vervolgcursus wordt voortgeborduurd op de Basistraining Schematherapie. Uw reeds opgedane ervaring kunt u nu verder uitbreiden door middel van deze training. Schematherapie is relatief jong en steeds in ontwikkeling. Tijdens de training komen deze ontwikkelingen aan bod. Naast een korte samenvatting van de theorie, wordt deze verder uitgewerkt naar aanleiding van verschillende doelgroepen en settingen.

De nadruk in deze training ligt op het toepassen van interventies binnen Schematherapie. Zowel via zelf ervaren als middels intensief oefenen krijgen deze interventies inhoud en leert u wanneer welke interventie passend is bij het behandelbeloop. Naast individuele behandeling komt het behandelen in groepen aan bod. De modi en het inzetten van de therapeutische relatie vormen de rode draad en u leert zo welke techniek en/of interventie passend is in het therapeutisch proces.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Modi bij de verschillende persoonlijkheidsstoornissen.
 • Therapeutische attitude.
 • Specifieke strategieën bij de verschillende modi.
 • Limit setting.
 • Het therapeutisch proces.
 • Toepassing van Schematherapie bij verschillende doelgroepen en binnen verschillende settingen.

Doelgroep

Om deel te kunnen nemen aan de Vervolgcursus Schematherapie dient men de Basistraining Schematherapie gevolgd en goed afgerond te hebben.

De training is toegankelijk voor hulpverleners met een BIG-registratie (of mensen die daartoe in opleiding zijn) als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater en voor geregistreerde vaktherapeuten (RVB).

Deze training is (beperkt) toegankelijk voor basispsychologen en HBO-ers, mits die nauw samenwerken met BIG geregistreerde Schematherapeuten. Zij dienen dan een vergelijkbaar niveau qua klinische vaardigheden te hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en/of ernstige As-1 stoornissen.

Leerdoelen

Na deze training heeft u voldoende trainingsuren gehad om een schematherapie behandeling vorm te geven. U zet, afhankelijk van de fase en het therapeutisch proces, verschillende interventies in. Door middel van intervisie en supervisie scherpt u uw kennis en kunde verder aan om zelfstandig, als toekomstig senior schematherapeut, de behandeling vorm te geven.

Programma

Dag 1

 • Kennismaking en presentatie van programma en leerroute
 • Oefening therapeutische attitude en oefenen met termen uit schematherapie
 • Presentatie theorie van schematherapie
 • Oefenen met interactionele behandelstrategie: empathische confrontatie
 • Coping modi: inzet verschillende interventies

Dag 2

 • Herkennen van schema’s en modi
 • Historisch tableau
 • Rescripting in (psycho)drama
 • Oudermodi: inzet verschillende interventies

Dag 3

 • Videomateriaal cursisten met schematherapeutische interventie
 • Cluster B versus cluster C: aandachtspunten voor behandeling
 • Bestraffende ouder: interventies in een groep
 • Goede ouder modus
 • Reparenting

Dag 4

 • Modus Boze kind: inzet verschillende interventies
 • Modus Kwetsbare kind: inzet verschillende interventies
 • Rescripting in Groep Schematherapie
 • Dagelijkse gebeurtenissen inpassen in het model
 • Gebruik van modi cirkel
 • Sturen op verandering; versterken Gezonde volwassen kant
 • Evaluatie training

Literatuur

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van powerpoint presentaties en artikelen. De artikelen vindt u via een persoonlijke link. Daar vindt u ook het overzicht van de voorbereiding per trainingsdag en uitleg over de toetsing. Daarnaast dient u zelf de volgende boeken in uw bezit te hebben:

 • Muste, E., Weertman, A. & Claassen A.M. (2009). Werkboek Klinische schematherapie. Bohn Stafleu van Loghum, Houten.
 • Arntz, A. & Jacob, G. (2012).  Een praktische handleiding.Amsterdam: Uitgeverij Nieuwendijk.

Trainers

 • Dhr. Drs. Eelco Muste, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Supervisor Schematherapie VST, Supervisor en Trainer (groep) schematherapie ISST, Senior schematherapeut K&J ISST, Groeps(leer)therapeut en supervisor NVGP, Cognitief-gedragstherapeut VGCT.
 • Mw. Dr. Odette Brand-de Wilde, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Supervisor Schematherapie VST, Supervisor en Trainer groep schematherapie ISST.
 • Mw. Drs. Maria Rocher, GZ-psycholoog, Supervisor Schematherapie VST, Supervisor en Trainer groep schematherapie ISST, Cognitief-gedragstherapeut en supervisor VGCT.
 • Mw. Drs. Edith de Wolf- Jacobs, GZ-psycholoog i.o. tot specialist, Senior schematherapeut VST, Groepstherapeut NVGP.

Accereditatie

Deze training is geaccrediteerd door de:

 • FGzPt met 25 punten
 • VGCt met 25 punten
 • NIP ELP met 39 punten
 • SRVB met 50 punten

Erkenning Register Schematherapie

Deze training is erkend als vervolgcursus door het Register Schematherapie. De training voldoet hiermee aan de eisen en de behaalde certificaten tellen mee voor de registratie als schematherapeut. Voor meer informatie over de registratie regels, kijk op de website van het Register Schematherapie; www.schematherapie.nl.

Certificering ISST

De Vervolgtraining Schematherapie tezamen met de Basistraining Schematherapie zijn door de ISST gecertificeerd als Standard Level en als Advanced Level Individual Schema Therapy training. Voor de opleidingseisen van de ISST verwijzen wij u naar www.isst-online.com.

top
© Schematherapie in Bedrijf