Vervolgtraining Groep Schematherapie

Vervolgtraining Groep Schematherapie

Schrijf u nu in voor de Vervolgtraining Groep Schematherapie.

Vervolgtraining Groep Schematherapie

Cursusduur: 3 dagen
Studiebelasting: 30 uur inclusief voorbereiding en toets
Deelnameprijs: € 895, –

Vervolgtraining Groep Schematherapie (GST)

Joan Farrell en Ida Shaw hebben in Amerika een vorm van groep schematherapie ontwikkeld voor borderline patiënten die buitengewoon effectief bleek te zijn. Deze methodiek, waarbinnen op heel specifieke wijze gebruik gemaakt wordt van groepsdynamiek, is momenteel richtinggevend in de toepassing van schematherapie in groepen en wordt op dit moment in verschillende wetenschappelijke (pilot)studies voor verschillende doelgroepen onderzocht.

Binnen GST worden steeds alle groepsleden betrokken, terwijl er ook individuele aandacht is voor ieder groepslid en het evenwicht tussen emotionele arousal en veiligheid bewaakt wordt. In de behandeling staat het modusmodel centraal als verklaringsmodel, werkmodel en gezamenlijke taal. De groep wordt gezien als ‘nieuw gezin’ en dit levert belangrijke corrigerende ervaringen op. De natuurlijk optredende fasen van therapiegroepen worden door de therapeuten gebruikt.

Randvoorwaarde is dat er altijd twee GST opgeleide therapeuten zijn en conform dit model wordt ook de (Advanced) GST training altijd met twee trainers vorm gegeven.

De Vervolgtraining (Advanced) GST sluit aan op de vierdaagse basistraining GST. Deze training is onderdeel van de registratieroute naar groep schematherapeut bij de ISST.
De training is bedoeld voor therapeuten die de basiscursus hebben gevolgd en minimaal 6 maanden een GST groep hebben gegeven.
In de cursus worden meer complexe technieken en groepsinteracties besproken en vooral nagebootst en geoefend.

De training is gecertificeerd door de International Society of Schema Therapy (ISST) en de trainers zijn erkend als trainer en supervisor Group Schema Therapy binnen de ISST.

In de training wordt er afgewisseld tussen theorie, demonstratie en oefenen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Theorie van GST en limited reparenting in de groep
 • Co-therapie en intervisie; omgaan met je eigen en elkaars valkuilen
 • Veilige verbinding binnen de groep en herstellen van verbinding na crisis en conflict
 • Omgaan met de verschillende modi in de groep met nadruk op experiëntiële technieken
 • Opbouw en afbouw van therapie sessies
 • Fasen in therapie
 • Omgaan met verstorende elementen
 • Rituelen en de rol in het opbouwen van de gezond volwassen modus
 • Gedragstechnieken gericht op de opbouw van de gezond volwassen modus

Doelgroep

Om deel te kunnen nemen aan de Vervolgtraining Groep Schematherapie dient men de Basistraining Groep Schematherapie gevolgd en goed afgerond te hebben.

Deze training is ook toegankelijk voor basispsychologen en HBO-ers die samenwerken met BIG geregistreerde Schematherapeuten. Zij dienen wel een vergelijkbaar niveau qua klinische vaardigheden te hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en/of ernstige As-1 stoornissen.

Leerdoelen

In deze training wordt veel ervaring opgedaan met Schematherapie in de groep en de unieke wijze waarop dit binnen GST vorm krijgt. Deelnemers hebben geleerd hoe om te gaan met conflicten, grensoverschrijdend gedrag en verschillende behoeften in de groep.
Therapeuten hebben geleerd om te gaan met tegenoverdrachtsfenomen en weten met behulp van hun co-therapeut een veilig en lerend klimaat in de groep te scheppen en te behouden. Therapeuten weten balans aan te brengen tussen spanning en ontspanning en in de verdeling tussen cognitief, gedragsmatig en experiëntieel werk inclusief enkele vaktherapeutische technieken gericht op de onderliggende behoeften van de groepsleden. Door meer praktijkervaring op te doen onder supervisie kunnen de deelnemers zich ontwikkelen tot Groep Schematherapeuten.

Programma

Dag 1

 • Korte samenvatting theorie Groep Schematherapie
 • Omgaan met verschillende behoeften en modi in de groep
 • Werken als een co-therapeuten team
 • Management van Coping modi
 • Limited reparenting en limit setting in de groep

Dag 2

 • Kwetsbare Kind modus: experiëntiële en vaktherapeutische oefeningen
 • Werken met boosheid in de groep: ventilatie, limit setting en balans in conflicterende behoeften
 • Impulsieve en ongedisciplineerde kind: limit setting, regulatie, experiëntiële oefeningen en gedragsalternatieven in de groep
 • Vrije kind modus: oefeningen, expressie en imaginatie

Dag 3

 • Straffende en Veeleisende Ouder modus: modusrollenspel en stoelentechnieken
 • Rituelen in de groep: Sint, kerst en verjaardagen
 • Opbouw van de Gezonde Volwassene van imaginatie naar gedragsalternatieven
 • Afsluiting en evaluatie

Literatuur

Tijdens de training maken we gebruik van Powerpoint presentaties en de reader.
Tevens worden naslagwerken en therapieformulieren beschikbaar gesteld via een sharepoint omgeving.
Daarnaast dient u zelf in het bezit te zijn van de volgende boeken:

 • Schematherapie in de klinische praktijk;  Een complete gids voor individuele, groeps- en geïntegreerde behandeling met schemamodi.
  Joan M. Farrell, Neele Reiss, Ida A. Shaw.
  ISBN: 9789057124365

 

Door de trainers wordt aanbevolen onderstaande literatuur door te nemen

 • Brand-de Wilde, O.M. & Rocher, M. (2017). Handling overcompensating modes. Schematherapy Bulletin, 7, 15-19.
 • Zarbock, G., Farrell, J., Schikowski, A., Heimann, A., Shaw, I, Reiss, N. (2014). Group Schematherapy Rating Scale- revised (GSTRS-R).

Trainers

 • Dhr. Drs. Eelco Muste, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Supervisor Schematherapie VST, Supervisor en Trainer (groep) schematherapie ISST, Senior schematherapeut K&J ISST, Groeps(leer)therapeut en supervisor NVGP, Cognitief-gedragstherapeut VGCT.
 • Mw. Dr. Odette Brand-de Wilde, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Supervisor Schematherapie VST, Supervisor en Trainer groep schematherapie ISST.

De training wordt altijd met twee trainers gegeven, conform het model van GST.

ISSt gecertificeerd

Deze training is gecertificeerd door de International Society of Schema Therapy (ISST).  Voor de opleidingseisen van de ISST verwijzen wij u naar www.isst-online.com.

top
© Schematherapie in Bedrijf