Trainingsaanbod

Trainingsaanbod

Trainingsaanbod


Schematherapie in Bedrijf biedt de volgende cursussen en trainingen. De Basistraining (25 uur) en de vervolg trainingen (ook 25 uur) worden gescheiden aangeboden. Sommige aanbieders brengen deze samen tot een 50 uurs training. Wij adviseren, passend bij de opleidingsroute tot junior schematherapeut, om na de basistraining eerst wat ervaring op te doen en supervisie te volgen alvorens de leerroute voort te zetten.
Na wat opgedane ervaring is het prettig om door te leren met een van onze vervolgtrainingen. In company trainingen kunnen we nog wat meer afstemmen op inhoudelijke vragen, maar ook in onze vervolg trainingen met open inschrijving sluiten we binnen een veilige leeromgeving zoveel mogelijk aan bij de behoeften van de deelnemers.

Naast de beschreven trainingen zijn er ook trajecten op maat en trainingsdagen met een specifiek onderwerp. Zie hiervoor trainingen.

Training Groep Schematherapie

Basistraining Schematherapie

Schematherapie is ontwikkeld door Jeffrey Young (Young et al., 2005), het betreft een integratieve vorm van psychotherapie, die uitgaat van de visie dat lang bestaande klachten en (persoonlijkheid)problemen voortkomen uit patronen die in de kindertijd of adolescentie zijn ontstaan . . .

Vervolgtraining Schematherapie

In deze vervolgtraining wordt voortgeborduurd op de Basistraining Schematherapie. Uw reeds opgedane ervaring kunt u nu verder uitbreiden door middel van deze training. Schematherapie is relatief jong en steeds in ontwikkeling. Tijdens de training komen deze ontwikkelingen aan bod. . .

Training Groep Schematherapie

In Amerika, door Joan Farrell en Ida Shaw, is een vorm van groep schematherapie ontwikkeld voor borderline patiënten die buitengewoon effectief bleek te zijn. Deze methodiek, waarbinnen op heel specifieke wijze gebruik gemaakt wordt van groepsdynamiek, is momenteel richtinggevend in de toepassing . . .

Vervolgtraining Groep Schematherapie

De Vervolgtraining (Advanced) GST sluit aan op de vierdaagse basistraining GST. Deze training is onderdeel van de registratieroute naar groep schematherapeut bij de ISST. De training is bedoeld voor therapeuten die de basiscursus hebben gevolgd en minimaal 6 maanden een GST groep hebben gegeven. . .

top
© Schematherapie in Bedrijf