Training Groep Schematherapie

Training Groep Schematherapie

Schrijf u nu in voor de Training Groep Schematherapie.

Training Groep Schematherapie

Cursusduur: 4 dagen
Studiebelasting: 45 uur inclusief voorbereiding en toets
Deelnameprijs: € 1050, –

Training Groep Schematherapie (GST)

In Amerika, door Joan Farrell en Ida Shaw, is een vorm van groep schematherapie ontwikkeld voor borderline patiënten die buitengewoon effectief bleek te zijn. Deze methodiek, waarbinnen op heel specifieke wijze gebruik gemaakt wordt van groepsdynamiek, is momenteel richtinggevend in de toepassing van schematherapie in groepen en wordt op diverse manieren wetenschappelijk onderzocht.

Binnen GST worden steeds alle groepsleden betrokken en is dit in balans met individuele aandacht voor iedereen, terwijl het evenwicht tussen emotionele arousal en veiligheid bewaakt wordt. In de behandeling staat het modusmodel centraal als verklaringsmodel, werkmodel en gezamenlijke taal. De groep wordt gezien als ‘nieuw gezin’ en dit levert belangrijke corrigerende ervaringen op. De therapeuten sluiten steeds aan bij de natuurlijk optredende fasen van therapiegroepen en zijn hierin zo sturend dat ze een catalyserend effect op de verbetering van de deelnemers hebben.

Training Groep Schematherpie

Deze training is een vervolgtraining voor het Register Schematherapie en is geschikt voor therapeuten die al ervaring hebben met schematherapie en tenminste een basiscursus hebben gevolgd. De training leert schematherapeuten hoe ze het door Farrell, Shaw et al. ontwikkelde protocol moeten toepassen. Randvoorwaarde voor GST is dat er twee opgeleide therapeuten zijn en conform dit model wordt deze training altijd met twee trainers vorm gegeven.

Naast theorie wordt er vooral veel met elkaar geoefend. De co-therapie neemt een belangrijke plek in binnen het GST model en er is steeds aandacht voor de wijze waarop de therapeuten de zitting vorm geven. De verschillende modi komen aan bod en hoe binnen de groep hiermee te werken. Het aansluiten bij de groep, de fase waarin de groep is en het vormgeven van limited reparenting, is een terugkerend thema in de training. Zo leren de deelnemers enerzijds met een plan de groep in te gaan en de structuur van de zittingen te bepalen. Anderzijds leren deelnemers soms af te wijken van dit plan en zodanig aan te sluiten bij wat er speelt in de groep dat het doel van de zitting toch bereikt wordt.

Naast deze GST training is er ook een Advanced Group Schema Therapy training. Die kunt u ook op onze trainingskalender vinden. Beide trainingen zijn door de International Society of Schema Therapy (ISST) geaccrediteerd en leiden tezamen op tot Group Schema Therapist in dit internationale register. De trainers zijn erkend als trainer en supervisor Group Schema Therapy binnen de ISST.

In de training wordt gewerkt met theoretisch onderricht, video- en rollenspel demonstraties, oefenen in groepen door middel van rollenspellen, feedback van de trainers over de rollenspellen en plenaire bespreking. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

 • Theorie van GST.
 • De unieke en onderscheidende samenwerking in co-therapie, waarmee ook voor ernstige stoornissen vorm gegeven wordt aan limited reparenting.
 • Veilige verbinding binnen de groep.
 • Omgaan met de verschillende modi in de groep met nadruk op experiëntiële technieken.
 • Opbouw van therapie sessies.
 • Fasen in therapie.
 • Omgaan met verstorende elementen.

Doelgroep

Om deel te kunnen nemen aan de Training Groep Schematherapie dient men de Basistraining Schematherapie gevolgd en goed afgerond te hebben.

De training is toegankelijk voor hulpverleners met een BIG-registratie (of mensen die daartoe in opleiding zijn) als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater en voor geregistreerde vaktherapeuten (RVB).

Deze training is (beperkt) toegankelijk voor basispsychologen en HBO-ers, mits die nauw samenwerken met BIG geregistreerde Schematherapeuten. Zij dienen dan een vergelijkbaar niveau qua klinische vaardigheden te hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en/of ernstige As-1 stoornissen.

Leerdoelen

In deze training wordt veel ervaring opgedaan met Schematherapie in de groep en de unieke wijze waarop dit binnen GST vorm krijgt. Deelnemers hebben geleerd hoe af te stemmen tussen de verschillende behoeften in de groep en met behulp van hun co-therapeut een veilig lerend klimaat in de groep scheppen. Na afloop van de cursus dienen de deelnemers in staat te zijn om in koppels en gesteund door inter- en supervisie de behandeling uit te voeren.

Programma

Dag 1

 • Korte samenvatting theorie Schematherapie
 • Theorie van Groep Schematherapie
 • Co-therapie: hoe samen te werken.
 • Oefenen in creëren van veilige verbinding: overeenkomsten en verschillen
 • Balans in groep sessies

Dag 2

 • Opwarmen: start van GST
 • Coping modi: experiëntiële oefening plenair
 • Cognitieve groep interventie bij Coping
 • Empathische confrontatie
 • De olifant in de groep; omgaan met ontregelende copingmodi

Dag 3

 • Oudermodi: experiment
 • Inventariseren van oudermodi en maken van tegengiffen
 • Goede ouderboodschappen
 • Maken van groepsbeeltenis
 • Modus rollenspel

Dag 4

 • Contact maken met Kwetsbare kind
 • Manieren van Reparenting: transitionele objecten
 • Imaginatie met Rescripting in de groep
 • Boze kind: oefenen met (assertieve) boosheid
 • Vrij kind en Gezonde volwassene
 • Afsluiting en evaluatie

Literatuur

Tijdens de training maken we gebruik van powerpoint presentaties en de reader. Daarnaast dient u zelf in het bezit te zijn van het volgende boek:

 • Schematherapie in de klinische praktijk;  Een complete gids voor individuele, groeps- en geïntegreerde behandeling met schemamodi.
  Joan M. Farrell, Neele Reiss, Ida A. Shaw.
  ISBN: 9789057124365

Door de trainers wordt aanbevolen onderstaande literatuur door te nemen. Hier zal tijdens de training op teruggepakt kunnen worden

 • Arntz, A. & Jacob, G. (2012). H2 Het modusmodel.  Een praktische handleiding(pp. 37-82) Amsterdam: Uitgeverij Nieuwendijk.
 • Spinhoven, P., Giesen-Bloo, J., Dyck van, R., Kooiman, K. & Arntz, A. (2007). The Therapeutic Alliance in Schema-Focused Therapy and Transference-Focused Psychotherapy for Borderline Personality Disorder. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 75, 104-115.
 • Farrell, M., Shaw, I.A. & Webber, M.A. (2009). A schema-focused approach to group psychotherapy for outpatients with borderline personality disorder: A randomized controlled trial. Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40, 317-328.
 • Jacob, G.A., Arntz, A. (2013). Schema Therapy for Personality Disorders—A Review. International Journal of Cognitive Therapy, 6(2), 171–185.
 • Bamelis, L.L.M. MSc, Renner, F. MSc, Heidkamp, D. MSc & Arntz PhD.(2011). Extended schema mode conceptualizations for specific personality disorders: an empirical study. Journal of Personality Disorders, 25, 41-58.
 • Arntz, A., & Weertman, A. (1999). Treatment of childhood memories: theory and practice. Behaviour Research and Therapy, 37, 715-740.
 • Arntz, A. (2011). Imagery Rescripting for Personality Disorders. Cognitive and behavioral Practice, 18, 466-481.
 • Muste, E. (2012). H6 Implementation of Schema Therapy in an Inpatient and Day Treatment Group Setting. In: Handbook of Schema Therapy: Theory, Research and Practice (pp. 359-372). West Sussex: Wiley & Sons.
 • Bamelis, L.M., Evers, M.A.A., Spinhoven, P., Arntz, A.. (2013). Results of a Multicenter Randomized Controlled Trial of the Clinical Effectiveness of Schema Therapy for Personality Disorders. American Journal of Psychiatry, 2013; 0:1-20

Trainers

 • Dhr. Drs. Eelco Muste, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Supervisor Schematherapie VST, Supervisor en Trainer (groep) schematherapie ISST, Senior schematherapeut K&J ISST, Groeps(leer)therapeut en supervisor NVGP, Cognitief-gedragstherapeut VGCT.
 • Mw. Dr. Odette Brand-de Wilde, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Supervisor Schematherapie VST, Supervisor en Trainer groep schematherapie ISST.
 • Mw. Drs. Maria Rocher, GZ-psycholoog, Supervisor Schematherapie VST, Supervisor en Trainer groep schematherapie ISST, Cognitief-gedragstherapeut en supervisor VGCT.

De training wordt altijd met twee trainers gegeven, conform het model van GST.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door de:

 • VSt – 25 punten
 • FGzPt – 26 punten
 • VGCt – 30 punten
 • NIP ELP – 40 punten
 • Register Vaktherapie – 51 punten

Register Schematherapie

Deze training is geaccrediteerd door het Register Schematherapie als Vervolgtraining. De training voldoet hiermee aan de eisen en de behaalde certificaten tellen mee voor de registratie als schematherapeut. Voor meer informatie over de registratie regels, kijk op de website van het Register Schematherapie; www.schematherapie.nl.

ISSt gecertificeerd

Deze training is gecertificeerd door de International Society of Schema Therapy (ISST). Samen met de Advanced training Groep Schematherapie zijn deze trainingen geaccrediteerd door de International Society of Schema Therapy (ISST) en leiden tezamen op tot Group Schema Therapist in dit internationale register. Voor de opleidingseisen van de ISST verwijzen wij u naar www.isst-online.com.

top
© Schematherapie in Bedrijf