Bedrijf

Bedrijf

In Bedrijf


Naast opleiding en training aan mensen werkzaam in de Gezondheidszorg, zet Schematherapie in Bedrijf haar kennis en kunde in bij bedrijven. Management coaching en coachen van groepen vormt hierbij een speerpunt. Ook worden in samenwerking met bedrijfsartsen korte coaching trajecten aangeboden om medewerkers te helpen vanuit hun persoonlijke kracht en met plezier in het werk te staan.

Teamcoaching

Waar meer dan twee mensen samenleven of samenwerken, vinden groepsprocessen plaats.
Hoe groter de groep en/of des te intensiever de samenwerking, des te meer kans op verschillen tussen en binnen mensen.

Samenwerken is niet hetzelfde als hetzelfde zijn of hetzelfde vinden en willen.
Een goede samenwerking vraagt juist om verschillen van inzicht, meningsverschillen, woordenwisselingen of zelfs misschien ruzie, want wrijving geeft glans!
Tegelijkertijd kan je binnen een relatie alleen verschillen als het voldoende veilig is en er voldoende verbinding is.

Schematherapie in bedrijf helpt uw team om voldoende te kunnen verschillen om samen beter te worden of samen goed te blijven. De coaches van schematherapie in bedrijf helpen zo nodig de veiligheid en de verbinding te herstellen en rollen, posities en verantwoordelijkheden weer helder te krijgen.

Met uitgebreide ervaring in leidinggevende en coachende posities bieden Eelco Muste en Odette Brand u de mogelijkheid voor losse, doch verbindende, teamdagen of een managementcoachingstraject.
Zij maken hierbij gebruik van hun kennis en kunde uit de schematherapie en kennis van groepsdynamica en combineren deze met kennis uit de managementliteratuur.

Wilt u vrijblijvend informeren naar de mogelijkheden? Klik hier

Schemacoaching voor medewerkers

Heeft u of bent u een medewerker die is vastgelopen in zijn of haar werk? En is er niet direct sprake van een probleem dat valt onder de verzekerde zorg? Wellicht loopt u tegen een karaktertrek aan die veelal erg nuttig is geweest, maar door veranderende omstandigheden op het werk of prive u op dit moment in de weg zit. In dat geval is schemacoaching misschien iets voor u.

Schematherapie in Bedrijf biedt meerdere keren per jaar coachingsdagen voor medewerkers.
U komt na een kennismakings- en contractgesprek van woensdagmiddag tot zaterdag samen met 9 anderen op een comfortabele locatie in Nederland. Met behulp van schematherapeutische kennis en technieken werkt u onder leiding van ervaren coaches in de groep aan uw eigen knelpunt. U leert uw leergeschiedenis en uw karaktertrekken en valkuilen in kaart te brengen en in relatie te brengen tot uw huidige knelpunt. De groep treedt op als uw metgezel, uw spiegel en uw oefenruimte.
Doel is dat u op zaterdagmiddag de locatie verlaat met een nieuw gevonden evenwicht.

top
© Schematherapie in Bedrijf