Publicaties – Eelco Muste

Publicaties – Eelco Muste

Publicaties

 • Muste, E.H. (1998). Boekbespreking – Het opleiden van psychotherapeuten; signalement van de Groningse opleiding. Tijdschrift voor groepspsychotherapie, 32-1, p. 46 – 47.
 • Muste, E.H. & Poolen, F. (2000). Voorspellen psychologische persoonlijkheidskenmerken de uitkomst van (dag) klinische groepspsychotherapie. Een onderzoek uit de behandelpraktijk. Tijdschrift voor groepspsychotherapie, 34-1, p. 5 – 17.
 • Thunnissen, M.M. & Muste, E.H. (2002). Schematherapie in de klinisch-psychotherapeutische behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Tijdschrift voor Psychotherapie, 28, 385 – 401.
 • Thunnissen, M.M. & Muste, E.H. (2003). Reactie op ‘Overgave aan het eigen schema’ van Rombouts. Tijdschrift voor Psychotherapie, (29)2, p. 173 – 177.
 • Muste, E.H. & Thunnissen, M.M. (2003). Klinische psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen: Schema Therapie in een therapeutisch milieu. In C. Janzing, A. van den Berg & F. Kruisdijk (red), Handboek voor Milieutherapie, deel 2, p. 77 – 96. Koninklijke Van Gorcum BV, Assen.
 • Thunnissen, M.M. & Muste, E.H. (2005). Klinische psychotherapie bij persoonlijkheidsstoornissen: schematherapie in een therapeutisch milieu. In A.H. Schene (red), Jaarboek voor psychiatrie en psychotherapie 9, 2005-2006, p. 205 – 217. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H. (2006). Boekbespreking – J.E. Young, J.S. Klosko & M.E. Weishaar (2005). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten. Tijdschrift voor psychotherapie, 32-5, 373 – 378.
 • Muste, E.H., Cornelissen, C.L.M., Hartman, S. – redactie (2007). Persoonlijkheidsproblemen, Beleving en behandeling. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
 • Muste, E.H. (2008). Schemagroepstherapie in een klinische setting. In M. van Vreeswijk, H. Broersen en M. Nadort (red), Handboek Schemagerichte Therapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H., Weertman, A, Claassen, A.M.T.S. – redactie (2009). Handboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H., Weertman, A, Claassen, A.M.T.S. – redactie (2009). Werkboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H. & Claassen, A.M.T.S. (2009). Achtergronden bij de ontwikkeling van klinische schematherapie. In E.H. Muste, A. Weertman en A.M.T.S. Claassen (red), Handboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H. & Weertman, A. (2009). Centrale begrippen binnen klinische schematherapie. In E.H. Muste, A. Weertman en A.M.T.S. Claassen (red), Handboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H. (2009). Beschouwingen. In E.H. Muste, A. Weertman en A.M.T.S. Claassen (red), Handboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H. & van der Meijden, J.M.L. (2009). Deel 3; Formulieren klinische schematherapie. In E.H. Muste, A. Weertman en A.M.T.S. Claassen (red), Werkboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H. (2010). Epiloog – Schematherapie en vaktherapie. In: Verbrugt, J., Muziek en schema – schema en muziek. (p 87-91) Nijmegen: HAN.
 • Muste, E.H. (2010). Schematherapie op het net. Psychopraktijk, jaargang 2, nummer 5, 38-39.
 • Muste, E.H. (2012). Implementation of Schema Therapy in an Inpatient and Day Treatment Group Setting. In M. van Vreeswijk, H. Broersen en M. Nadort (red), Handbook of Schema Therapy: Theory, Research and Practice. Wiley-Blackwell.
 • Muste, E.H. (2013). Boekbespreking; Modi in schematherapie. Arntz, A., Jacob, G. (2012). Schematherapie in de praktijk: Een praktische handleiding. Directieve therapie, 33, 3, 266 – 270.
 • Weerd, D. de, Slaa, S., Muste, E. (2013). Handboek Sociotherapie; Theorie en praktijk voor hulpverleners in het sociaal-agogisch werkveld. Amsterdam: Uitgeverij SWP.
 • Muste, E.H. (2017). Boekbespreking; Schematherapie en gezonde volwassene. Claassen, A.M., Pol, S. (red) (2015). Tijdschrift voor Psychotherapie, jaargang 43-2017, nummer 2, (150-153). Bohn Stafleu van Loghum, Houten.

Boeken

 • Muste, E.H., Cornelissen, C.L.M., Hartman, S. – redactie (2007). Persoonlijkheidsproblemen, Beleving en behandeling. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
 • Muste, E.H., Weertman, A, Claassen, A.M.T.S. – redactie (2009). Handboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E.H., Weertman, A, Claassen, A.M.T.S. – redactie (2009). Werkboek Klinische Schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Weerd, D. de, Slaa, S., Muste, E. (2013). Handboek Sociotherapie; Theorie en praktijk voor hulpverleners in het sociaal-agogisch werkveld. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Congressen, lezingen en workshops

 • Muste, E.H. & Thunnissen, M.M.. Workshop: Schemagerichte therapie in de Kliniek. Studiedag Stichting Klinische Psychotherapie. Amersfoort, Jan. 2000.
 • Muste, E.H.. Workshop: Ik-opbouwende Psychotherapie. Studiedag Klinische psychotherapie in de praktijk / Opening nieuwbouw Kliniek van De Viersprong. Halsteren, Sept. 2001.
 • Muste, E.H. & Thunnissen, M.M.. Workshop: Schemagerichte therapie in een therapeutisch milieu. Symposium Klinische psychotherapie in progressie. Amersfoort, Nov. 2003.
 • Muste, E.H.. Lezing; Inleiding in de Schemagerichte therapie. Werkbezoek op 12-maandsprogramma van De Viersprong. Halsteren, May and Nov. 2003.
 • Muste, E.H., Adema, W., Denissen, K.. Lezing: Schemagerichte therapie; een inleiding in theorie en praktijk. Psychiatrisch Genootschap voor nascholing psychiatrie in West-Brabant. Etten-Leur, Sept. 2004.
 • Muste, E.H.. Workshop tijdens Viersprongdag: Ik-opbouwende Psychotherapie; een schemagerichte stepped down behandeling voor mensen met een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Halsteren, Nov. 2006.
 • Voorzitter congrescommissie voor de organisatie van het openingscongres van het Register voor Schematherapeuten. Amsterdam, Jun. 2007.
 • Muste, E.H., Vinken, S.M.C.. Workshop (2x): Technieken uit de Schematherapie in een (dag)klinische setting. Oprichtingscongres Register voor Schematherapeuten. Amsterdam, Jun. 2007.
 • Muste, E.H.. Lezing voor vaktherapeuten; Basisprincipes van schematherapie. Wolfheze, Mrt. 2008.
 • Muste, E.H., Molenaar, J.. Workshop: Modi verbeeld; een werkwijze binnen creatieve therapie beeldend. Congres Schematherapie: werken met modi. Amsterdam, May 2009.
 • Muste, E.H., Weertman, A.. Workshop: Klinische schematherapie. Najaarscongres VGCt.. Veldhoven, Nov. 2009.
 • Muste, E.H., Weertman, A.. Workshop: Werken met modi binnen (dag)klinische schematherapie. Voorjaarsworkshop VGCt.. Zwolle, Apr. 2010.
 • Muste, E.H., Weertman, A.. (Day) hospital Schema Therapy. ISST Conference 2010. Workshop, Berlijn, Aug. 2010.
 • Muste, E.H.. Dagklinische schematherapie. Lezing bij Psychiater expertgroep Persoonlijkheidsstoornissen (PePs). Amersfoort, Feb. 2011.
 • Muste, E.H.. Dagvoorzitter 4e schematherapie congres. Amsterdam, Sept. 2011.
 • Muste, E.H., Edens, W.. Het milieutherapeutische arrangement voor klinische schematherapie. 4e schematherapie congres. Amsterdam, Sept. 2011.
 • Muste, E.H.. Multidisciplinary therapists and mixed diagnostic groups. 5th Conference of the ISST. New York, May 2012.
 • Muste, E.H.. Schema Therapy for Cluster B and C Personality Disorders.166th Annual Meeting American Psychiatric Association. San Francisco, May 2013.
 • Muste, E.H.; Schema Therapy for Cluster B and C Personality Disorders. In Symposium; Schema Therapy: An Innovative Approach to Challenging Diagnostic Populations. WCBCT 2013. Lima, June 2013.
 • Muste, E.H.; Imagery with Rescripting by cluster C patients. In Symposium; Imagery Rescripting in Schema Therapy; glimpses at research and practice. The 6thConference of the ISST: Schema Therapy, More Than the Sum of its Parts. Istanbul, June 2014.
 • Muste, E.H.; Imagery with Rescripting by cluster C patients. In Symposium; Imagery Rescripting in Schema Therapy; glimpses at research and practice. EABCT Congress 2014. Den Haag, Sept. 2014.
 • Muste, E.H.. Lezing ter ere van afscheid Hans Burgemeister Centrum ’45. Oegstgeest, Nov. 2014.
 • Muste, E.H., Rijkeboer, M., Reubsaet. Organisatie 6e Schematherapie Congres. Schematherapie: verleden, heden en toekomst. Amsterdam, Sept. 2015.
 • Muste, E.H.. Lezing voor de NVGP. Modi in Groepen; Ontwikkeling en toepassing van schema therapie in deeltijd en klinische setting. Breukelen, Juni 2015.
 • Muste, E.H.. Lezing Trimbos; Cluster C podium. Do’s and Don’ts in de behandeling van Cluster C persoonlijkheidsstoornissen. Utrecht, 21 januari 2016.
 • Muste, E.H., Tuin, N., Mook, C. van, Günther, G.; Please take my hand and get me out of here. Modes in rescripting: an experiential, multidisciplinary discourse. Workshop. Inspire 2016, ISST Vienna Conference. Vienna, July 2016.
 • Muste, E.H., Geertzema, S.; Imaginatie en Rescripting in Schematherapie. Workshop. VGCt, Najaarscongres Springlevend! Veldhoven, november 2016
 • Muste, E.H.; Live supervisie. 7e Schematherapie congres: Verbinden – Schematherapie als schakel. Amsterdam, 29 september 2017.
top
© Schematherapie in Bedrijf