Maria Rocher

Maria Rocher

GZ-psycholoog, Supervisor Schematherapie

Functie

GZ-psycholoog, Supervisor Schematherapie (register) Supervisor/ Trainer Group
Schema Therapy (ISST) Supervisor VGCT.

Persoonlijke achtergrond

Maria heeft een voorliefde voor werken met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek
en een brede ervaring met Cluster-B stoornissen, ook vanuit een forensisch kader. Ze is
altijd op zoek naar de manier waarop therapie aansluit bij de cliënt. Hoe je cliënten kunt
motiveren en verbonden kunt houden als het proces moeilijk wordt.

Van 2004 tot 2012 heeft ze gewerkt bij de Waag met zowel mannelijke cliënten, vrouwen
en jongeren. Vooral op het gebied van agressiebeheersing en huiselijk geweld. Daarna
is zij van 2012 tot 2017 werkzaam geweest bij de Viersprong Amsterdam als
schemagroepstherapeut en supervisor binnen onderzoek naar het model van Farrel
en Shaw voor de behandeling van Borderline persoonlijkheidsstoornis.

“ Vanaf het moment dat ik in aanraking kwam met Schematherapie in 2008 gaf dit model
me een heel mooi kader om in het contact met cliënten sneller en prettiger te werken aan
waar zij last van hadden. Het verwoordde veel van wat cliënten zelf als hun probleem
benoemden. Schematherapie spreekt me erg aan omdat het op verschillende manieren
het leren bevordert, niet allen door middel van taal en begrip, maar ook met gedrag en
met ervaringsoefeningen. Het contact met cliënten is hechter geworden vanwege dit
model. Dat leidt er over het algemeen toe dat zij beter gemotiveerd zijn om in hun
behandeling door te kunnen zetten op de momenten dat ze het moeilijk hebben.”

Maria heeft zich verdiept in transcultureel behandelen en werkt graag met cliënten van
verschillende achtergronden. Daarnaast is zij getraind in motiverende gespreksvoering  (MGV).

Vanaf november 2017 is Maria werkzaam bij Psy-Q Amsterdam als behandelaar en supervisor
binnen het Boots onderzoek naar de vergelijking tussen MBT en SFT bij Borderline Persoonlijkheidsstoornis.

Motivatie om te trainen

Mijn motivatie en enthousiasme in mijn werk komt voort uit het kunnen bieden van
kwalitatief hoge zorg. Ik heb daarbij veel kunnen leren van de vele goede supervisoren
en collega’s waar ik mee heb mogen werken. O.a. Marjon Nadort, Ida Shaw. Bij de
Viersprong was de behandeling deel van onderzoek onder leiding van Arnoud Arntz naar
de werking van schematherapie bij de Borderline Persoonlijkheidsstoornis. De
kruisbestuiving die ontstaat door dat we werken met programma’s die deel uitmaken van
academisch onderzoek is als therapeut heel waardevol. Er is veel ruimte voor overleg
over cliënten in een hoog gekwalificeerd team. Dat zet ik nu door bij Psy-Q binnen het
onderzoek naar…… Ik vind het erg inspirerend om in trainingen de kennis door te geven
het geeft mij input om vanuit nieuwe vraagstellingen van zoveel gemotiveerde collega’s
uit zoveel settingen weer opnieuw te leren en de methodes beter te doorgronden. Het
geeft mij altijd nieuwe energie en ik hoop mijn enthousiasme en energie ook door te geven.

Beroepsverenigingen

NIP, VGCT, ISST, Schematherapie register

Nevenactiviteiten

Supervisor binnen het Boots onderzoek

Publicaties

  • M. Rocher & O. Brand-de Wilde (2015).H15 Groepsschematherapie voor de borderline
    persoonlijkheidsstoornis volgens Farrel en Shaw. In: A.M Claassen & S. Pol:
    Schematherapie en de Gezonde Volwassene, positieve technieken uit de praktijk.
top
© Schematherapie in Bedrijf