Basiscursus Schematherapie

Basiscursus Schematherapie

Schrijf u nu in voor de Basiscursus Schematherapie.

 Informatie

Cursusduur: 4 dagen

Studiebelasting: 50 uur inclusief voorbereiding en toets

Deelnameprijs: € 995, –

Schematherapie

Schematherapie is ontwikkeld door Jeffrey Young (Young et al., 2005), Het betreft een integratieve vorm van psychotherapie, die uitgaat van de visie dat lang bestaande klachten en (persoonlijkheid)problemen voortkomen uit patronen die in de kindertijd of adolescentie zijn ontstaan en die in de loop van de tijd verder zijn uitgebreid. Deze patronen worden schema’s genoemd. Een schema bestaat uit herinneringen, emoties, cognities en lichamelijke gewaarwordingen en heeft betrekking op zichzelf en de relaties met anderen. Schema’s ontstaan als er een tekort is in de vervulling van basisbehoeften. Deze behoeften aan veilige verbinding, autonomie, realistische grenzen, zelfexpressie en spontaniteit en spel, worden als universeel gezien en zij vormen de kern van de behandeling. Door in de behandeling aan te sluiten bij deze onderliggende behoefte kan er heling plaatsvinden. De persoon komt door deze houding van ‘limited reparenting’ (het binnen realistische grenzen beschikbaar zijn als goede ouder) weer in contact met deze onderliggende behoeften en leert om geleidelijk zelf zorg te dragen voor deze behoeften en tegengif tegen deze destructieve patronen te bieden.

Op het moment dat er een schema, of een groep schema’s, met bijbehorende  copingstijlen geactiveerd wordt, kan iemand op verschillende manieren reageren. Iemand kan bijvoorbeeld direct de gekwetstheid voelen of boos reageren. Er kan ook met zelfkritiek gereageerd worden of net gedaan worden alsof de pijn er niet is. Deze manieren van reageren worden modi genoemd. Een modus is een gemoedstoestand die het denken, voelen en handelen op het moment zelf bepaald.

Basiscursus Schematherapie

Bent u benieuwd naar schematherapie en wilt u gaan werken met deze methodiek? Dan is deze training een goed startpunt. In deze training komen de theorie en de basisprincipes van schematherapie aan bod. U leert de achtergrond van het model kennen, wat schema’s en modi zijn, hoe deze zich tot elkaar verhouden en hoe u de taal van schematherapie optimaal in kunt zetten in uw behandelingen. Daarmee wordt een stevige basis gelegd om interventies gericht in te zetten. In deze basistraining leert u de belangrijkste interventies binnen schematherapie kennen en oefent u daarmee. Door de training heen wordt zo theorie, demonstratie en oefenen steeds afgewisseld. Cognitieve, gedragsmatige, ervaringsgerichte en interpersoonlijke technieken worden met elkaar geïntegreerd.

De volgende onderwerpen komen onder andere aan bod:

 • Theorie van schematherapie
 • Diagnostiek en casusconceptualisatie
 • Basisbehoeften en therapeutische houding
 • Therapeutische relatie
 • Fasen in de therapie en randvoorwaarden
 • Strategieën en veranderingstechnieken

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor hulpverleners met een BIG-registratie (of mensen die daartoe in opleiding zijn) als GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater en voor geregistreerde vaktherapeuten (RVB).
Deze training is ook toegankelijk voor basispsychologen en HBO-ers die samenwerken met BIG geregistreerde Schematherapeuten. Zij dienen wel een vergelijkbaar niveau qua klinische vaardigheden te hebben in het werken met persoonlijkheidsstoornissen en/of ernstige As-1 stoornissen.

Leerdoelen

Na deze training kunt u het diagnostische proces binnen schematherapie vorm geven. U kunt een casusconceptualisatie maken en bespreken. U kent de doelen van de behandeling en weet deze te vertalen in een individueel behandelplan. Met behulp van intervisie en supervisie kunt u de behandeling vorm geven en uitvoeren. Door het opdoen van ervaring in de praktijk, verfijnt u uw vaardigheden en krijgen de verschillende interventies diepgang.

Programma

Dag 1

 • Introductie
 • Ervaringsgerichte oefening
 • Theorie van schematherapie
 • Vragenlijsten
 • Therapeutische attitude en werken met de therapeutische relatie; empathische confrontatie

Dag 2

 • Modusmodel
 • Diagnostische technieken
 • Casusconceptualisatie en behandelplan
 • Diagnostische imaginatie
 • Opbouw behandeling en fasen in behandeling
 • Verschillende toepassingen van schematherapie

Dag 3

 • Toets: casusconceptualisatie en behandelplan
 • Cognitieve, gedragstherapeutische en experiëntiële verandertechnieken
 • Schemadagboek
 • Flashcards
 • Gedragsexperiment

Dag 4

 • Het modusmodel
 • Interventies bij Copingmodi
 • Interventies bij Oudermodi; (meer)stoelentechniek
 • Interventies bij modus Boze kind
 • Interventies bij Kwetsbare kind; Imaginatie met rescripting

Literatuur

Tijdens de training wordt er gebruik gemaakt van powerpoint presentaties en artikelen. De artikelen vindt u via een persoonlijke link. Daar vindt u ook het overzicht van de voorbereiding per trainingsdag en uitleg over de toetsing. Daarnaast dient u zelf de volgende boeken in uw bezit te hebben:

 • Young, J.E., Klosko J.S. & Weishaar M.E. (2019). Schemagerichte therapie. Handboek voor therapeuten.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
 • Muste, E., Weertman, A. & Claassen A.M. (2009). Werkboek Klinische schematherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Trainers

 • Dhr. Drs. Eelco Muste, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Supervisor Schematherapie VST, Supervisor en Trainer (groep) schematherapie ISST, Senior schematherapeut K&J ISST, Groeps(leer)therapeut en supervisor NVGP, Cognitief-gedragstherapeut VGCT.
 • Mw. Dr. Odette Brand-de Wilde, Klinisch Psycholoog, Psychotherapeut, Supervisor Schematherapie VST, Supervisor en Trainer groep schematherapie ISST.
 • Mw. Drs. Maria Rocher, GZ-psycholoog, Supervisor Schematherapie VST, Supervisor en Trainer groep schematherapie ISST, Cognitief-gedragstherapeut en supervisor VGCT.
 • Mw. Drs. Edith de Wolf- Jacobs, GZ-psycholoog i.o. tot specialist, Senior schematherapeut VST, Groepstherapeut NVGP.

Accreditatie

Deze training is geaccrediteerd door de:

 • VSt – 25 punten
 • FGzPt – 32 punten
 • VGCt – 25 punten
 • NIP ELP  – 39 punten
 • NIP K&J/NVO – 25 punten/behandeling – 6,5 punten/diagnostiek – 6 punten/literatuur
 • Register Vaktherapie – 50 punten
 • VSR – 26 punten

Erkenning Register Schematherapie

Deze training is geaccrediteerd als basiscursus door de Vereniging voor Schematherapie. De training voldoet hiermee aan de eisen en de behaalde certificaten tellen mee voor de registratie als schematherapeut. Voor meer informatie over de registratie regels, kijk op de website van de Vereniging voor Schematherapie; www.schematherapie.nl.

Certificering ISST

De Basistraining Schematherapie tezamen met de Vervolgtraining Schematherapie is door de ISST gecertificeerd als Standard Level en als Advanced Level Individual Schema Therapy training. Voor de opleidingseisen van de ISST verwijzen wij u naar www.isst-online.com.

top
© Schematherapie in Bedrijf